חבילת הגברה למסיבה

חבילת הגברה למסיבה

חבילת הגברה למסיבה הכוללת:

  • 2 רמקולים מוגברים + סטנדים
  • עמדת DJ
  • מיקסר
  • סטנד תאורה T BAR LED
  • כבלים נדרשים.

חבילת הגברה למסיבה הכוללת:

  • 2 רמקולים מוגברים + סטנדים
  • עמדת DJ
  • מיקסר
  • סטנד תאורה T BAR LED
  • כבלים נדרשים.