סימולאטור הסל הזועם

סימולאטור הסל הזועם

אורך: 5 מטר
רוחב: 4 מטר
גובה: 4 מטר

אורך: 5 מטר
רוחב: 4 מטר
גובה: 4 מטר