עמודי חבלול

עמודי חבלול

עמודי חבלול – עמודי תור

*המחיר מתייחס ליחידה אחת.

*תוספת חבל אדום 25 ש"ח

 

עמודי חבלול – עמודי תור

*המחיר מתייחס ליחידה אחת.

*תוספת חבל אדום 25 ש"ח