קיר טראס 2\3

קיר טראס 2\3

קיר טראס לעמדה לתערוכה או לקיר צילום וכו'.

ניתן לקבל בכל גודל ע"פ דרישה.

*המחיר לא כולל הדפסה

*המחיר לא כולל תאורה

קיר טראס לעמדה לתערוכה או לקיר צילום וכו'.

ניתן לקבל בכל גודל ע"פ דרישה.

*המחיר לא כולל הדפסה

*המחיר לא כולל תאורה